Условия за ползване

1.  Като достъпвате и използвате уебсайта www.millamills.com, наричан по-долу "Уебсайт" Вие извършвате електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугата и информацията на сайта и че сте запознат с настоящите Условия и се задължавате да ги спазвате. Ако не сте съгласни и не приемате тези Условия за ползване, моля незабавно прекратете използването на Уебсайта.

2.  За разбирането и прилагане на настоящите Условия използваните по-долу термини и изрази ще имат следното значение:

Уебсайт е обособено място в Интернет мрежата с адрес www.millamills.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Потребител e всяко физическо лице, осъществяващо достъп и ползващо Уебсайта и информацията, предоставяни от MillaMills чрез Уебсайта.

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи нормалното функциониране на Уебсайта, изпращане на нежелана поща (spam/junk mail), препълване на каналите (flood), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Уебсайта, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.

3.  Лична информация

Личните данни, които предоставяте и/или изпращате на този Уебсайт чрез електронна поща или по друг начин, ще бъдат използвани от MillaMills в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на Уебсайта, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост, и могат да бъдат ползвани от MillaMills.

Чрез своя Уебсайт MillaMills ще събира, обработва и съхранява единствено и само лична информация (напр.: Вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която сте предоставили доброволно. Ако не искате да бъде събирана информация за Вас, моля не я предоставяйте.

MillaMills ще използва предоставената от Вас лична информация с цел да разберем по-добре Вашите нужди и желания, и съответно да подобрим нашите продукти и услуги; да се свържем с Вас във връзка с актуално предложение, както и за да Ви предоставим поискана от Вас информация.

В някои случаи MillaMills може автоматично да събира техническа информация, когато се свързвате с нашия Уебсайт, която не е лична информация, като например: информация относно типа операционна система и типа на интернет браузъра, който използвате, името на домейна на уебсайта, от който се свързвате към нашия Уебсайт и др.)

4.  Собственост над Съдържанието

Уебсайтът е собственост на компания Джус уел ЕООД, регистрирана в България с ЕИК:202587783 и предоставеното съдържание и услуги на Уебсайта се поддържа и актуализира от компанията или от неин пълномощник. Съдържанието на Уебсайта, включително, но не само целия текст и всички изображения ("Съдържание"), е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е Съдържание, освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без разрешението на MillaMills, се забранява.

5. Използване на Уебсайта

MillaMills разрешава да използвате Уебсайта, както следва:

 - Вие имате право да разглеждате Уебсайта, както и да отпечатвате извадки от Съдържанието при условие, че запазвате всички надписи върху Съдържанието, свързани с авторски и други права на собственост;

- може да използвате изображенията на продукти, но не и тези на хора или места без изричното писмено разрешение на MillaMills;

- забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание без предварителното разрешение от страна на MillaMills;

- забранено е използването на Уебсайта за изпращане или предаване каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било окачествено като криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

- MillaMills има право да преустанови достъпа Ви до Уебсайта, в случаите, когато потребител наруши настоящите Условия или законите на страната или друга страна, включително чрез действия които се определят като Злоумишлени действия.

При желание да ползвате части или цялото Съдържание на нашия Уебсайт, моля обърнете се за информация относно условията към MillaMills на електронен адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

6.  Отговорност

MillaMills се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е постоянен.

MillaMills не потвърждава и не носи отговорност за информацията, изложена в други сайтове, към които има връзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

MillaMills не преглежда съдържанието на материали, предоставени или изпратени от потребители на Уебсайта, и не носи отговорност за такова съдържание. MillaMills може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребител.

MillaMills не носи отговорност за качеството и състоянието на връзката Ви към Интернет, съответно до сървъра, върху който е разположен Уебсайта, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват.

MillaMills не носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, косвени или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на този Уебсайт.

7.  Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от MillaMills. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. MillaMills няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.

8.  Промяна на Условията

MillaMills си запазва правото да променя, без ангажимент да Ви уведомава, структурата или Съдържанието на Уебсайта, както и да прекратява достъпа до него по всяко време.

Ваше парво и задължение е да посещавате периодично тази страница, за да се запознавате с актуализираните Условия за ползване, тъй като те са обвързващи за Вас.

9.  Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да разрешат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентния съд в Република България.

10. Настоящите условия са актуални и са в сила от 20.09.2017г.

 

Качествени мелници и преси за зърно за здравословен живот и дълголетие!

Адрес: гр. София, 1700, ул. Чавдар Мутафов 39-Б
Телефон: 0896 821 865
© 2024 Milla Mills. Всички права запазени.