Сервиз

Като притежатели на домашна каменна мелница или преса за зърнена закуска Milla, Вие може да се обърнете за сервиз в:

България към:

ВАРНА - Батех ЕООД, гр. Варна, ул. Орех 2, тел. 052 500 878 и 0887 272 588
СОФИЯ - Джус уел ЕООД, гр. София, ул. Чавдар Мутафов 39-Б, тел. 0896 821 865
Качествени мелници и преси за зърно за здравословен живот и дълголетие!

Адрес: гр. София, 1700, ул. Чавдар Мутафов 39-Б
Телефон: 0896 821 865
© 2024 Milla Mills. Всички права запазени.